Symposium De Amsterdamse School

7 februari vindt in het AMC het symposium De Amsterdamse School plaats. Centraal staat de ontwikkeling, dynamiek, impact en behandeling van stemmingsstoornissen in de levensloop.

Sprekers (o.a. Brenda Penninx) geven antwoord op vragen als:

Hoe ontwikkelen jongeren een depressie? Hoe kan een stemmingsstoornis worden behandeld met videogames? Hoe kunnen we vroeg helpen bij een dreigende depressieve ontwikkeling of het voorkomen van herhaling? Zijn er nieuwe inzichten ten aanzien van behandeling met antidepressiva in de zwangerschap? En hoe bouw je verantwoord antidepressiva af? Kunnen vetzuren helpen bij de behandeling van een depressie? Wat doe je bij therapieresistentie? Kunnen jongeren worden behandeld met ECT? Wat is bijzonder aan stemmingsstoornissen op oudere leeftijd?

Doelgroep: psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en andere die bij de zorg voor mensen met een psychische stoornissen zijn betrokken. Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, NIP en FGzPT.

Registratie: Early Bird registratie vóór 10 december 2019: € 225,- (incl. koffie, thee, lunch en drankje na afloop); na 10 december € 255,-

Website met registratie mogelijkheid