In Nederland wordt, net als op veel andere plaatsen in de wereld, steeds meer erkend dat psychische gezondheid (mental health) een topprioriteit is. Op de afdeling onderzoek GGZ inGeest/psychiatrie Amsterdam UMC (locatie VUmc) zetten we ons in om de geestelijke gezondheid van de patiënten die we behandelen te verbeteren. Ook proberen we bij te dragen aan een betere psychische gezondheid voor een breder publiek.  Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek te doen in samenwerking met collega’s van andere universiteiten, zorginstellingen, huisartspraktijken en ziekenhuizen. 

Onze onderzoeksgroep bevindt zich zowel in de academische onderzoeksomgeving van het Amsterdam UMC, locatie VUmc (afdeling psychiatrie) en in de klinische omgeving van GGZ inGeest. Deze unieke samenwerking maakt het mogelijk dat het onderzoek echt translationeel is, en levert hoogwaardig onderzoek op dat een brug slaat tussen wetenschap en publieke geestelijke gezondheidskwesties. Zo verbinden wij twee werelden die vaak gescheiden blijven. We hopen deze samenwerking in de toekomst verder te kunnen versterken. Onze onderzoeksgroep is zeer succesvol in het verkrijgen van nieuwe onderzoeksbeurzen. Gezien de grote groep getalenteerde jonge onderzoekers die hierbij betrokken zijn, zien onze vooruitzichten voor de toekomst er ook goed uit.

  • Onze onderzoeksafdeling psychiatrie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen een grote psychiatrische zorginstelling in de regio Amsterdam (GGZ inGeest), het Amsterdams Universitair Medisch Centrum (locatie VUmc, afdeling psychiatrie) en twee onderzoeksinstituten van Amsterdam Research.
  • Onze epidemiologische en implementatiestudies zijn ingebed in het Mental Health-programma van het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health (APH).
  • Biologische, imaging en genetische studies zijn geclusterd in de programma’s Mood, Anxiety & Psychosis, Compulsivity, Impulsivity & Attention, Complex Trait Genetics en Brain Imaging of Amsterdam Neuroscience (AN).
    Ons onderzoek richt zich op depressie en angststoornissen, bipolaire stoornissen, obsessieve dwangstoornissen (OCD), neuropsychiatrie, soma en psyche en ouderenpsychiatrie. Deze onderzoeksthema’s zijn georganiseerd in vijf Academische Werkplaatsen.