POINTR

Research project

The role of self-reliance in psychiatric disorders: The mixed-methods project “POINTR” sets out to understand individual differences

Voor Nederlands – Scroll naar beneden!

Latest news

  • Download the latest newsletter (April) here (in Dutch), with updates on the new data collection, first results from data of the Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)
  • POINTR data collection has started! The first participants have completed their first questionnaire. Thank you for joining the POINTR study!
  •  

Project summary

POINTR stands for: Personalized profiles to optimize the use of self-reliance as a target in mental health prevention and treatment.

Self-reliance of clients (zelfredzaamheid) is an important goal in mental health care. But little is actually known about how changeable one’s perception of self-reliance actually is, and how important such changes are in the onset of and recovery from psychiatric disorders. The question at the heart of this project is therefore: in whom does it or does it not make sense to focus on self-reliance in the prevention and treatment of psychiatric disorders?

To answer this complicated question, POINTR collects new data in ~50 adults patients diagnosed with depressive, anxiety or bipolar disorder, who will receive monthly online questionnaires on self-reliance and psychiatric symptoms for a year. These data, and available data from longitudinal cohort studies (NESDA and LASA), will be analyzed using an innovative method called Dynamic Time Warping. This analysis will provide insight into how changes in self-reliance and psychiatric symptoms follow each other in time, and how this temporal ordering differs according to individual characteristics. Furthermore, with the help of three experts-by-experience, this data will be evaluated alongside qualitative interview data on recovery from depression, to achieve recommendations for patients themselves, their close contacts and mental health care providers.

Project members and more information

Dr. Almar Kok (P.I.) (email for more information: a.kok1@amsterdamumc.nl), Dr. Nadine Paans, Karolin Schwellnus, MSc, Dr. Erik Giltay, Dr. Didi Rhebergen, Prof. Dr. Aartjan Beekman. Experts-by-experience: Marieke van Eijkelen, Judith van der Horst, Mirjam van der Hoek.

Project Pointr

Nederlands

Laatste nieuws

  • Download hier de laatste nieuwsbrief (april), met updates over de nieuwe dataverzameling, eerste resultaten van data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)
  • De POINTR dataverzameling is gestart! De eerste deelnemers hebben hun eerste vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank voor uw deelname!

Samenvatting van het project

POINTR staat voor: Personalized profiles to optimize the use of self-reliance as a target in mental health prevention and treatment. Vrij vertaald in het Nederlands is dat “Ontwikkelen van gepersonaliseerde profielen om het gebruik van ‘zelfredzaamheid’ ter preventie en behandeling van psychische aandoeningen te optimaliseren”.

Zelfredzaamheid van cliënten is een belangrijk doel in de geestelijke gezondheidszorg. Maar er is eigenlijk weinig bekend over hoe veranderlijk de zelf-ervaren zelfredzaamheid eigenlijk is, en hoe belangrijk zulke veranderingen zijn bij het ontstaan en herstel van psychiatrische stoornissen. De vraag die centraal staat in dit project is daarom: bij wie is het wel of niet zinvol om te focussen op zelfredzaamheid in de preventie en behandeling van psychiatrische stoornissen?

Om deze complexe vraag te beantwoorden, verzamelt POINTR nieuwe gegevens bij 50 volwassen patiënten met depressie, angststoornis of bipolariteit, die een jaar lang maandelijks online vragenlijsten krijgen over hun zelfredzaamheid en psychische klachten. Deze gegevens, en beschikbare gegevens van longitudinale cohortstudies (NESDA en LASA), worden geanalyseerd met behulp van een innovatieve methode genaamd Dynamic Time Warping. Deze analyse zal inzicht geven in hoe veranderingen in zelfredzaamheid en psychiatrische klachten elkaar opvolgen in de tijd, en hoe deze temporele ordening verschilt afhankelijk van individuele kenmerken. Bovendien zullen deze resultaten, met de hulp van drie ervaringsdeskundigen, worden bekeken naast kwalitatieve interviewgegevens over herstel van depressie, om te komen tot aanbevelingen voor patiënten zelf, hun naasten en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Project Pointr

Contact information

Almar Kok

Researchers involved

2024-04-05T10:53:18+02:00
Go to Top